วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ. 8/2554

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ประชุมและมีมติที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
          1. อนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูฯ ตามมติคณะกรรมการประเมินฯ การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป,ชลบุรี เขต 3 มีข้าราชการครูเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจำนวนทั้งสิ้น 147 คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่มีมติอนุมัติ สรุปได้ ดังนี้


             คาดว่าไม่นานนี้ สพป.ชบ.3 คงมีหนังสือแต่งตั้งสำหรับคนที่ผ่านประเมิน ส่วนผู้ที่ต้องปรับปรุง ก็ขอให้กำลังใจและอย่าท้อถอยครับ นับว่าท่านก็ใกล้เส้นชัยเต็มทีแล้ว สำหรับผุ้ที่ไม่ผ่านการประเมินก็ขอให้กำลังใจครับ เมื่อเราเลือกที่จะเข้าสู่เส้นทางนี้แล้ว ก็ขอให้ไปให้ถึงที่สุดนะครับ
          2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนในสถานศึกษา สพป.ชบ.3 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนว่าง จำนวน 22 อัตรา ตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวนี้มีสาเหตุ ดังต่อไปนี้ครับ
              1) ผู้ครองตำแหน่งเดิมลาออก                          1  อัตรา
              2) ผู้ครองตำแหน่งเดิมย้ายไป ส.พ.ป.อื่น            14 อัตรา
              3) ได้รับจัดสรร (เกษียณ 53)                       7 อัตรา
          ผลการพิจารณา มีมติ ดังนี้
              1. รับย้ายข้าราชการครูต่างเขตพื้นที่                   1 อัตรา
                  นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร์  รร.ไผ่งามวิทยา  สพป.ลำปางเขต 2 วิชาเอกภาษาไทย ลงตำแหน่งว่าง รร.ชุมชนบ้านช่องเสมสาร
              2. รับโอนจากสังกัด ก.ท.ม.                           1 อัตรา
                  นางรัชนีย์  สิงห์พันธ์  ตำแหน่งครู  รร.สุเหร่าใหม่ สังกัด กทม. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ลงตำแหน่งว่าง  รร.บ้านพันเสด็จใน
              3. บรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพป.ชบ.3 จำนวน 10 อัตรา แยกตามวิชาเอกได้ ดังนี้
                
             4. ขอใช้บัญชีผุ้สอบแข่งขันได้จาก สพป.อื่นจำนวน 4 อัตราแยกตามวิชาเอก ดังต่อไปนี้            5. กำหนดบรรจุจากผู้สอบคัดเลือกได้ (25%) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้             6. รายชื่อข้าราชการครูภายในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการพิจารณาย้าย
                 1) นางรุ่งระวี  พลยามา ตำแหน่งครู รร.วัดบุญสัมพันธ์ ย้ายไป  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
                 2) นางสาวดรุณี  รัตนา ตำแหน่งครู รร. บ้านบ่อวิน  ย้ายไป รร.บ้านภูไทร

          มีเพื่อนครูและเพื่อนผู้บริหารหลายท่านสอบถามว่า ครูที่ได้รับจัดสรรจะถึงโรงเรียนเมื่อไหร่ ผมได้สอบถามกลุ่มงานบริหารบุคคลได้รับคำตอบว่า รายที่เรียกจากบัญชีของ สพป.ชบ.3 คุณครูน่าเดินทางถึงโรงเรียนไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ครับ แต่ในส่วนที่รับย้ายหรือใช้บัญชีจากเขตพื้นที่อื่น อาจจะต้องใช้เวลาบ้างครับ ทั้งนี้เนื่องจากทางเขตไม่สามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม สพป.ชบ.3 ก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ ท่าน ผอ.เขตได้กล่าวไว้ชัดเจนครับว่า จะพยายามให้ครูถึงโรงเรียนให้เร็วที่สุดครับ
          อีกคำถามหนึ่งที่เพื่อนครูหลายท่านสอบถามมาว่า ยังจะมีการพิจารณาย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบได้ของ สพป.ชบ.3 อีกหรือไม่ ตอบได้เลยครับว่ายังมีอีกครับ เนื่องจาก สพป.ชบ.3 ได้รับจัดสรรจากสพฐ.(เกษียณ 2553) อีก 18 อัตรา ซึ่งต้องรอให้ ก.ค.ศ.ตัดอัตราจากเขตอื่นเมื่อ ก.ค.ศ.ตัดตำแหน่งจากเขตอื่นมาเมื่อไหร่ก็จะได้ย้าย/บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบได้ทันที  และอาจมีในกรณีที่ครูในเขตได้ย้ายไปต่างเขตครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทยอยแจ้งมาเรื่อยๆครับ
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น