วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ขลบุรีเขต 3

          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ มีมติเห็นชอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ดังนี้
         รับย้ายข้าราชการครูภายในเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน     ราย ดังนี้

 


          รับย้ายจากต่างเขตฯ/รับโอนจากต่างสังกัด จำนวน ๘ ราย ดังนี้


บรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของ สพป.ชลบุรี เขต ๓  จำนวน  ๑๐ อัตรา ดังนี้

 


ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไป สพป.อื่น  จำนวน     อัตรา ดังนี้

 


กำหนดเป็นตำแหน่งคัดเลือกกรณีพิเศษ   จำนวน  ๒๓ อัตรา  ดังนี้

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามน้องๆ

          มีน้องๆที่สอบขึ้นบัญชี สพป.ชบ.๓ หลายคนที่สอบถามผมมาทางบล็อคว่า สพป.ชบ.๓ ขณะนี้มีความคืบหน้าในการเรียกบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ไปเท่าไหร่แล้ว ถามมาหลายท่านและนานมาแล้ว วันนี้ เลยไปสอบถามข้อมูลจากท่าน ผอ.สุธารัตน์  เตียวปิยกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชลบุรี เขต ๓ ซึ่งท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลจึงนำมาบอกต่อน้องๆ ให้ทราบกันดังนี้ครับ
          สพป.ชบ.๓ มีบัญชีผู้สอบบรรจุแต่งตั้งซึ่งรอการเรียกตัวบรรจุแต่งตั้ง ทั้งสิ้นขณะนี้ ๒ บัญชีครับ ซึ่งบัญชีแรก ถูกยกเลิก วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ยังเหลือดังต่อไปนี้ครับ
         เอกคอมพิวเตอร์                                             ยังเหลือ   ๑๒  คน
         เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา                             ยังเหลือ   ๒๓  คน
         เอกนาฎศิลป์                                                 ยังเหลือ     ๑  คน
         ส่วนท่านที่สอบถามว่าทำไมเรียกเอกนั้นมากเอกนี้น้อยนั้น ก็ตามที่เคยอธิบายไว้หลายครั้งแล้วครับว่า สพป.ชบ.๓ เรียกบรรจุตามความต้องการของสถานศึกษาไม่ได้เรียกบรรจุตามบัญชีที่เหลือมากหรือน้อย ผมได้สอบถามแทนน้องๆว่า แล้วเอกที่เหลือมากๆ นั้นถ้าเขตพื้นที่การศึกษาอื่นมีความต้องการ สพป.ชบ.๓ ก็ยินดีที่ให้ใช้บัญชีครับ
         อีกบัญชีหนึ่งคือบัญชีที่เพิ่งสอบครั้งหลังสุดที่ผ่านมา มีความคืบหน้าในการเรียกบรรจุดังต่อไปนี้ครับ
         เอกภาษาไทย   ขึ้นบัญชีไว้         ๘  คน   เรียกบรรจุไปแล้ว   ๕  คน    ยังเหลือ   ๓  คน
         เอกภาษาอังกฤษ  ขึ้นบัญชีไว้     ๒๕ คน   เรียกบรรจุไปแล้ว   ๗  คน    ยังเหลือ  ๑๘ คน
         เอกสังคมศึกษา  ขึ้นบัญชีไว้       ๑๒ คน   เรียกบรรจุไปแล้ว   ๓  คน    ยังเหลือ     ๙ คน
         เอกศิลปะ          ขึ้นบัญชีไว้         ๔ คน   เรียกบรรจุไปแล้ว   ๑  คน    ยังเหลือ     ๓ คน
         เอกวิทยาศาสตร์  ขึ้นบัญชีไว้       ๑๙ คน  เรียกบรรจุไปแล้ว    ๔ คน    ยังเหลือ   ๑๕ คน
         น้องๆที่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะได้มีข้อมูลที่คิดว่าทุกคนคงอยากทราบว่าความหวังของเราที่จะได้รับราชการครูขณะนี้มีความคืบหน้าไปอย่างไรกันนะครับ ผมเชื่อว่า ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถ้าทุกคนได้รับทราบเท่าเทียมกันมันจะทำให้เราสามารถวางแผนในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ ใครจะใกล้สมหวังหรือยังห่างอยู่ก็จะได้วางแผนได้ถูกต้อง  เชื่อครับ ว่าทุกท่านต้องการความมั่นคงในอาชีพ และการรับราชการครูก็ถือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอีกอาชีพหนึ่ง เป็นวิชาชีพชั้นสูง น้องๆที่ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นข้าราชการครู ผมอยากให้น้องๆจำความรู้สึกในวันนี้ให้ดีๆครับ เพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในวันที่เราถูกเรียกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เราจะได้มีมานะทุ่มเทให้กับงานที่เราอยากเป็น ครับยินดีต้อนรับพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติในอนาคต  

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการพิจารณาย้าย ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕

          เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕  อ.ก.ค.ศ. ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาย้าย และบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชบ.๓ ดังนี้


          คาดว่าคำสั่งย้ายจะออกหลังจากเลื่อนขั้นเงินเดือนเสร็จ ในการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในส่วนที่ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ถ้าวิชาเอกที่ สพป.ชบ.๓ สอบขึ้บัญชีไว้ ก็จะใช้บัญชีของสพป.ชบ.๓ แต่ถ้าวิชาเอกที่ สพป.ชบ.๓ ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีไว้ ก็ต้องขอใช้บัญชีจากเขตอื่นๆครับ
          ในส่วนที่ได้จัดสรรอัตรากำลังไปครั้งหลังสุด ยังคงต้องรอให้เขตอื่นตัดตำแหน่งให้ก่อนครับถึงจะสามารถใช้ในการพิจารณาย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งได้ พบกันใหม่ครั้งหน้าครับ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

การจัดสรรอัตรากำลัง สพป.ชบ.3

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู ของ สพป.ชบ.3 รายละเอียด ตามตาราง นี้

ที่
โรงเรียน
เออรี่ฯ
เกษียณ 54
1
บ้านตะเคียนเตี้ย
3
1
2
วัดพิบูลย์สัณหธรรม
 
3
3
วัดบ้านนา
 
5
4
บ้านหนองปรือ
 
3
5
บ้านภูไทร
2
 
6
บ้านห้วยไข่เน่า
2
 
7
บ้านทางตรง
2
 
8
บ้านเขาหิน
 
2
9
วัดนาพร้าว
 
3
10
วัดจุกกะเฌอ
 
2
11
บ้านพันเสด็จนอก
1
 
12
วัดเขาฉลาก
1
 
13
วัดหนองขาม
 
2
14
บ้านมาบฟักทอง
1
 
15
บ้านเนินตอง
1
 
16
บ้านทุ่งกราด
 
2
17
วัดพระประทานพร
 
1
18
บ้านโรงหีบ
 
1
19
ชุมชนบ้านหนองปรือ
 
1
20
วัดหนองคล้า
 
1
21
วัดโป่ง
 
2
22
วัดหนองเกตุน้อย
 
1
23
บ้านบึงศรีราชา
 
1
24
บ้านบึงบางละมุง
1
 
25
บ้านห้วยกรุ
1
 
26
บ้านเนินพลับหวาน
1
1
27
บ้านสัตหีบ
 
1
28
บ้านทุ่งคา
1
 
29
บริษัทไทยกสิกรฯ
 
1
30
วัดใหม่เนินพยอม
 
1
31
วัดมโนรม
 
1
32
บ้านเขาดิน
 
1
33
วัดช่องเสมสาร
 
1
 
รวม
17
38

          อัตรากำลังที่จัดสรรในครั้งเป็นผลมาจาก สพฐ.จัดสรรให้เขตพื้นที่การศึกษา ใน 2 ส่วน ดังนี้
             - ผลจากโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 17 อัตรา
             - จัดสรรให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554  จำนวน  38  อัตรา
         อัตรากำลังที่จัดสรรในครั้งนี้ ยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่า ก.ค.ศ. เกลี่ยจากเขตอื่นมาให้ คาดว่าประมาณ 2 เดือน นับจากนี้ไป
ประโยชน์จากข้อมูลนี้
          1. ผู้บริหารสถานศึกษานำไปใช้ในการวางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาได้
          2   ครูผู้สอนที่ยื่นคำร้องขอย้ายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ใช้เป็นข้อมูลในการยื่นคำร้องขอย้ายได้ในระดับหนึ่งว่าโรงเรียนใดมีโอกาสที่มีอัตราว่าง เพื่อปรับโรงเรียนตามคำร้องขอย้าย
          เพื่อนผู้บริหารและครูผู้สอนที่รักทุกท่านครับ หลายท่านที่ถามผมบ่อยๆว่าโรงเรียนไหนมีอัตราว่างบ้าง คำตอบอยู่ข้างบนตามตารางแล้วครับ อยู่ที่ท่านจะใช้ประโยชน์จากตารางนี้ได้อย่างไรบ้าง ท่านที่ยื่นคำร้องขอย้ายไปเมื่อวันที่ 1-15  สิงหาคม ที่ผ่านมาหากไม่มีตำแหน่งว่างท่านก็สามารถปรับแก้ได้โดยทำมาตามลำดับขั้น นี่เป็นลักษณะเฉพาะของ สพป.ชบ.3 ครับ อย่าให้ใครไปแสวงหาประโยชน์จากเรื่องย้ายกับท่านนะครับ ไม่มีใครช่วยท่านได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าท่านได้เบาะแสเรื่องผู้ไปแสวงหาประโยชน์จากเรื่องแบบนี้ ช่วยบอกกันด้วยเถอะครับจะได้ช่วยกันป้องกันและกำจัดไอ้พวกเหลือบที่สูบกินเงินจากเพื่อนครูเราที่มีฐานะค่อนข้างยากจนอยู่แล้วให้หมดไป พบกันใหม่คราวหน้าครับ


วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลกระทบขอบการไม่ช่วยกันดูแล

          มีเพื่อนผู้บริหารหลายท่านมาปรับทุกข์ ระบายความอึดอัดเกี่ยวกับเรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายให้ฟัง และเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เรื่องการนำผลการสอบ O-NET มาใช้ในการพิจารณาบ้าง  การได้รับรางวัลของผู้บริหารและสถานศึกษาบ้าง ซึ่งทุกคนยอมรับในหลักการ แต่พอนำเข้าสู่การปฏิบัติเข้าจริงๆ หลายคนยอมรับยาก เอาเป็นเรื่องๆนะครับ
          เรื่องการนำผลการสอบ O-NET มาเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารู้สึกข้อนี้คะแนนเต็ม 5  คะแนน การพิจารณาก็จะเอาผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายที่มีความประสงค์ตรงกันมาแข่งขันกัน โรงเรียนใดค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET สูงสุด ก็ได้ 5 คะแนน  รองลงมาก็ 4,3,2,1  คะแนน  ตามลำดับ จริงๆข้อนี้ทุกคนยอมรับ เพราะความน่าจะเป็น ผลการสอบ O-NET เป็นตัวชี้คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างหนึ่ง ผู้ที่มีคะแนนสูงย่อมแสดงให้เห็นว่า เอาใจใส่ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างดีส่งผลกระทบกับคุณภาพผู้เรียน สมควรได้คะแนนสูงกว่าน่าจะเป็นธรรม แต่พอทำเข้าจริงๆ ก็มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับการสอบ O-NET ของปีที่ผ่านมา มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย ถึงกับบอกว่าบางกลุ่มฮั้วกันอย่างน่าเกลียด ค่าของคะแนน ที่สูงไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษานั้นๆเลย พูดกันตรงๆก็คือเป็นคะแนนที่ไม่น่าเชื่อถือ ศึกษานิเทศเคยบอกผู้บริหารในที่ประชุมว่า สำนักทดสอบต้องการที่จะจัดการสอบ O-NET ให้เป็นสนามสอบกลาง แต่ด้วยความที่จะกระทบกับผู้เรียนที่จะต้องเดินทางไปสอบที่อื่น ก็เลยพยายามหาทางปรับวิธีให้โรงเรียนเป็นสนามสอบและสลับกรรมการคุมสอบเป็นต่างโรงเรียน แต่สุดท้ายก็มาเจอกับความไม่ซื่อสัตย์ของครูและผู้บริหารบางคน และผลการสอบนี้แหละครับ เมื่อถึงฤดูโยกย้ายผู้บริหาร ก็มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน ถ้าผู้แข่งขันไปสถานศึกษาใดมีมากกว่า 5 ราย ก็หมายความว่า คนที่ได้คะแนนสูงสุดกับต่ำสุด จะมีคะแนนต่างกัน 4 คะแนน ซึ่งก็ต้องถือว่ามีผลพอสมควร คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการพิจารณาจะทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับ เพราะหลักเกณฑ์เป็นไปอย่างนั้น และหลักเกณฑ์นี้ ก็มาจากการช่วยกันทำของผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนละ 1 ท่าน เมื่อปีที่แล้วและใช้มาแล้ว 1 ปี ใครที่โกงการสอบ O-NET ได้คะแนนสูง (ผมหมายถึงคนที่โกงนะครับ คนที่ไม่โกงอย่าร้อนตัว) ก็จะได้คะแนนข้อนี้สูงตามหลักเกณฑ์  คนที่ทำอย่างตรงไปตรงมาก็จะมีคะแนนต่ำคะแนนน้อย ผมไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนที่ผลการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงๆเมื่อปีที่แล้วจะโกงหรือทุจริตทั้งหมดนะครับ มีหลายโรงเรียนที่พยายามยกระดับผลสัมฤทธิ์ของตนเองร่วมแรงร่วมใจกับคณะครูจนเด็กมีคุณภาพดีขึ้น
          เพื่อนผู้บริหารที่รักทุกท่านครับ ผมยกประเด็นนี้มาให้พวกเราเห็นเพื่อว่าจะได้เป็นบทเรียนว่า การที่เราปล่อยปละละเลย ให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้วันที่เราทำเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้าง แต่ถึงวันหนึ่งมันก็จะประกฎให้เห็น และวันนี้มันก็เริ่มจะปรากฏให้เห็นแล้ว บ้านเมืองเราทุกวันนี้ที่มันต่ำทรามเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากก็เพราะคนที่ทำเลวมันได้ดิบได้ดีคนที่ทำดีไม่มีปากไม่มีเสียง หรือเฉยไว้ สังคมไม่มีกำลังแม้กระทั่งจะประณามคนที่ทำไม่ดี โรงเรียนน่าจะเป็นต้นแบบของคุณธรรมจริยธรรมเมล็ดพันธ์แห่งความดีน่าจะเกิดขึ้นที่โรงเรียน แต่ถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ วังเวงครับประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 4/2555

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ประชุมและมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้

          เรื่องการย้ายข้าราชการครู
          ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู เรียกบรรจุจากผู้สอบขึ้นบัญชี         

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามน้องๆ

         มีน้องๆที่สอบขึ้นบัญชีของ สพป.ชบ.3 ได้สอบถามผมหลายครั้งหลายที่และหลายๆคนว่าตอนนี้การเรียกบรรจุผู้ที่สอบแข่งขัน บัญชีของ สพป.ชบ.3 ไปถึงไหนกันบ้างแล้ว ผมไม่ได้ตอบมานาน วันนี้ ได้ไปขอข้อมูลจาก ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลของ สพป.ชบ.3 ท่าน ผอ.สุธารัตน์  เตียวปิยกุล มาและนำบอกน้องต่อ รายละเอียด ดังนี้ครับ
        วิชาเอกที่ยังคงเหลือและลำดับที่จะเรียก(ถ้ามีตำแหน่งว่างนะครับ)ต่อไป มีดังนี้ครับ
         1. วิชาเอกดนตรีฯ ยังเหลือ 3 คน   ลำดับที่จะเรียก  22-24 
         2. วิชาเอกนาฏศิลป์ ยังเหลือ 3 คน  ได้แก่  15,17,20
         3. วิชาเอกคอมพิวเตอร์  ยังเหลือ 28 คน ได้แก่ ลำดับที่  23-51
         4. วิชาเอกเทคโนโลยี  ยังเหลือ 23 คน  ได้แก่ลำดับที่  5-28
        ก็ขอเอาใจช่วยให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้หมดทุกบัญชีนะครับ